Type dokument: Eier:
J. NR. DATO TYPE NIVÅ GRUPPE NAVN  
48 23/03/2023 Dokument Offentlig Hovedforening Organisasjonsplan for Svarstad Idrettslag DETALJ
47 16/03/2023 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Organsiasjonsplan SI forslag revidering 230323 DETALJ
46 16/03/2023 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Budsjett Hovedforening 2023 DETALJ
45 16/03/2023 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening FELLES budsjett 2023 DETALJ
44 16/03/2023 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Kontrollutvalgets beretning 2022.pdf DETALJ
43 16/03/2023 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Årsregnskap 2022 DETALJ
42 16/03/2023 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Årsmelding_2022 DETALJ
41 24/03/22 Dokument Offentlig Hovedforening Organisasjonsplan_SIL_revidert_24032022.pdf DETALJ
40 24.03.2022 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Protokoll årsmøtet 2022 DETALJ
39 23/03/22 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Kontrollutvalgets beretning 2021 DETALJ
38 24/03/2022 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Arsregnskap_2021 DETALJ
37 24/03/2022 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening ARSMELDING_2021 DETALJ
36 24/03/2022 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening FELLESbudsjett_2022 DETALJ
35 24/03/2022 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Organsiasjonsplan_SIL_forslag_revidering_240322 DETALJ
34 24/03/2022 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Budsjett_hovedforening_2022 DETALJ
33 10/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Organisasjonsplan SIL DETALJ
32 07/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Kontrollutvalgets beretning for 2020 DETALJ
31 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Forslag til revidering av organisasjonsplan DETALJ
30 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Årsregnskap 2020 DETALJ
29 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Forslag Fellesbudsjett 2021 DETALJ
28 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Budsjettforslag Hovedforeningen 20201 DETALJ
27 21/02/2021 Plan Offentlig Hovedforening Årshjul DETALJ
26 12/02/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Organisasjonen Svarstad IL DETALJ
25 12/02/2021 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Budsjett 2020 DETALJ
24 12/02/2021 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Årsregnskap 2019 DETALJ
23 12/02/2021 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Årsmelding 2019 DETALJ