Type dokument: Eier:
J. NR. DATO TYPE NIVÅ GRUPPE NAVN  
32 07/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Kontrollutvalgets beretning for 2020 DETALJ
31 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Forslag til revidering av organisasjonsplan DETALJ
30 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Årsregnskap 2020 DETALJ
29 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Forslag Fellesbudsjett 2021 DETALJ
28 03/05/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Budsjettforslag Hovedforeningen 20201 DETALJ
27 21/02/2021 Plan Offentlig Hovedforening Årshjul DETALJ
26 12/02/2021 Dokument Offentlig Hovedforening Organisasjonen Svarstad IL DETALJ
25 12/02/2021 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Budsjett 2020 DETALJ
24 12/02/2021 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Årsregnskap 2019 DETALJ
23 12/02/2021 Arsmotedokument Offentlig Hovedforening Årsmelding 2019 DETALJ