KONTINGENT 2024
Dato: 10.07.24 Av:

Svarstad Idrettslag sendte ut i slutten av juni epost til alle registrerte medlemmer med faktura for både medlemskontingenten 2024 og aktivkontingenten for hele 2024. Forfall 10. juli 24.
Årsmøtet i mars vedtok at medlskontingenten ikke skulle økes.

KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender deg som medlem en e-post med link til fakturaen. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, allidrett).

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. 

Vedtatte satser 2024:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 985,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1800,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski opp til 12 år - kr 405,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er allidrett.

NB! Forsikringen i klubben dekker også egentrening når du har betalt kontingent.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 
 
ÅRSMØTE - 19. MARS 2024 kl 18.30
Dato: 12.03.24 Av:

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset ved Svarstad kunstgress tirsdag 19. mars kl. 18.30.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Ingen inkomne saker.

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg

 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2024
Dato: 13.02.24 Av:Hovedstyret

Styret innkaller herved til årsmøte i Svarstad idrettslag.

Årsmøtet avholdes tIrsdag 19. mars 2024 kl 18.30 i klubbhus Svarstad kunstgress.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 24. Forslag med begrunnelse sendes til leder.svarstadil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden vår.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Svarstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Svarstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Svarstad idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Hilde Nakjem kontaktes på leder.svarstadil@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 
 
Dato: 10.12.23 Av:Skigruppa
 
 
SVARSTADRENNET 2023
Dato: 03.12.23 Av:Skigruppa

SVARSTADRENNET arrangeres lørdag 30 desember 2023.

Se invitasjon og mer info under skigruppa sin fane.

 
 
KONTINGENT 2023
Dato: 03.07.23 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle registrerte medlemmer med faktura for både medlemskontingenten 2023 og aktivkontingenten for hele 2023.
Årsmøtet i mars vedtok at medlskontingenten ikke skulle økes. Aktivkontingent/treningsavgift er økt med 3 % av fjorårets totalbeløp.

KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender deg som medlem en e-post med link til fakturaen. Alle medlemmene i husstanden er også nå samlet på samme faktura. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, allidrett, sykkel osv).

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. 

Vedtatte satser pr år:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 950,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1540,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski opp til 12 år - kr 390,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er allidrett.

NB! Forsikringen i klubben dekker også egentrening når du har betalt kontingent.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 
 
ÅRSMØTE - 23. MARS 2023 kl 18.30
Dato: 16.03.23 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset i Borgen torsdag 23. mars kl. 18.30.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Sak fra styret; Antall medlemmer i hovedstyret endres fra 7 til 6 personer; leder, nestleder, sekretær og 3 styremedlemmer.

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg

 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023
Dato: 19.01.23 Av:

Styret innkaller herved til årsmøte i Svarstad idrettslag.

Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023 kl 18.30 i Borgen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 23. Forslag med begrunnelse sendes til leder.svarstadil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden vår.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Svarstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Svarstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Svarstad idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Hilde Nakjem kontaktes på leder.svarstadil@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 
 
SVARSTADRENNET 2022
Dato: 29.12.22 Av:Skigruppa

NB! På grunn av dårlig værmelding fra kl. 13, kjører vi starten fortløpende. Det vil si, ingen pause mellom  8-12 og 13 år og eldre. Første start er kl. 11 og siste start blir cirka 1140. Startlister ligger ute på EQ Timing.

Mer info finner du på www.svarstadil.no/ski sine sider.

 
 
KONTINGENT 2022
Dato: 27.06.22 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle registrerte medlemmer med faktura for både medlemskontingenten 2022 og aktivkontingenten for hele 2022.
Årsmøtet i mars vedtok at medlskontingenten ikke skulle økes. Aktivkontingent/treningsavgift er økt med 3 % av fjorårets totalbeløp.

KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender deg som medlem en e-post med link til fakturaen. Alle medlemmene i husstanden er også nå samlet på samme faktura. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, allidrett/volleyball, sykkel osv).

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. 

Vedtatte satser pr år:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 920,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1490,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski opp til 12 år - kr 370,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski over 12 år - kr 565,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er allidrett/volleyball og sykkel.

NB! Forsikringen i klubben dekker også egentrening når du har betalt kontingent.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 
 
ÅRSMØTE - 24. MARS 2022 kl 18.30
Dato: 15.03.22 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset i Borgen torsdag 24. mars kl. 18.30.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Sak fra styret; Svarstad IL melder seg ut av Norges Klatreforbund.

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg

 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022
Dato: 11.02.22 Av:Hovedstyret

Styret innkaller herved til årsmøte i Svarstad idrettslag.

Årsmøtet avholdes torsdag 24. mars 2022 kl 18.30 i Borgen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 8. mars 22. Forslag med begrunnelse sendes til leder.svarstadil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden vår.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Svarstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Svarstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Svarstad idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Hilde Nakjem kontaktes på leder.svarstadil@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 
 
ÅRSMØTE - 10. MAI 2021 kl 19
Dato: 03.05.21 Av:

Årsmøtet vil på grunn av smittevernhensyn avholdes digitalt.

Lenke til møtet finner du her.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Sak fra styret: Forslag om at lov for Svarstad idrettslag endres under § 16 punkt 14 a) fra: “Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer” til “Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem”

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg

 

 
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021
Dato: 10.04.21 Av:Hovedstyret

Styret innkaller herved til årsmøte i Svarstad idrettslag.

Årsmøtet avholdes mandag 10. mai 2021 kl 19.00 i Borgen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 19. april 21. Forslag med begrunnelse sendes til leder.svarstadil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden vår.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Svarstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Svarstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Svarstad idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Mari Sjulstad kontaktes på leder.svarstadil@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret  

 
 
HAR DU LYST TIL Å MELDE DEG INN KANSKJE :-)
Dato: 11.01.21 Av:Hovedstyret

For kun kr 100 pr år kan du være støttemedlem av Svarstad IL.

Har du et barn som har startet med ski- eller fotballtrening og ikke har vært medlem før - må du melde barnet inn i klubben vår.

Innmeldingen gjør du enkelt her.

Velkommen som medlem.

 

 
 
KONTINGENT 2020
Dato: 02.07.20 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle registrerte medlemmer med faktura for både medlemskontingenten 2020 og aktivkontingenten for hele 2020.
Årsmøtet i mai vedtok at aktivkontingenten skulle økes med kun 3 % pr år pga den spesielle våren vi har hatt.

KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender deg som medlem en e-post med link til fakturaen. Alle medlemmene i husstanden er også nå samlet på samme faktura. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, klatring, friidrett/allidrett, sykkel osv).

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. 

Vedtatte satser pr år:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 860,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1390,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski - kr 330,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er friidrett/allidrett/turn, sykkel og klatring.

Koronavirus!
Vi oppfordrer alle til å betale kontingenten slik at vi kan drive videre på en god måte når alt blir normalt igjen.

NB! Forsikringen i klubben dekker også egentrening når du har betalt kontingent.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 
 
DIGITALT ÅRSMØTE 6. MAI - PRAKTISK INFO
Dato: 05.05.20 Av:Hovedstyret

Vedlagt ligger linken til digitalt årsmøte for Svarstad IL.

Møtet begynner onsdag 6.mai 2020 kl.1900. Det kan være lurt å trykke på linken før kl.1900, slik at du er påkoblet til rett tid.

Husk å slå av din mikrofon ved møtestart. Da vil alle ha god lydkvalitet på møtet.

Du må være 15 år og ha betalt medlemskontingenten 2019 for å være stemmeberettiget.

Linken kan brukes på PC og mobil. Hvis du ikke har lastet ned TEAM appen på din mobil, kan du kopiere link adressen og lime den inn adressefeltet på din nettleseren.

Ved bruk på PC er det ikke nødvendig å laste ned noen programmer.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MzY5MDFkNTUtZmE2Ni00ZDUyLThjZDQtNjE5M2Y4M2NjNWNj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257B%2522Tid%2522%253A%2522457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252201424a8d-1ccc-4ca6-8cd9-bf16b0b50696%2522%257D%26fbclid%3dIwAR2B7vD2wPdP84oE_-IESG_OZ6sz_OOU8PLD4v42lPUfYCz9oA-Kr7YmXx0%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8e4be730-a40d-45fe-a3be-09d5a360c40e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true

Skulle noe være uklart, ta kontakt med Mari B. Sjulstad på tlf. 97562176 eller pr. epost leder.svarstadil@gmail.com

Sees på årsmøtet i morgen - vel møtt!

Styret

 

 
 
ÅRSMØTE - NY DATO ER 6. MAI!
Dato: 18.02.20 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes digitalt onsdag 6. mai kl. 19.00.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker. (Ingen innkomne saker)
11. Fastsette medlemskontingent og aktivkontingent.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Valg

Årsmelding, regnskap og forslag til budsjett ligger her på hjemmesiden.
Lenke til Årsmøte kommer her:  se over. 

Velkommen!

 

 
 
KONTINGENT - VÅR 2019
Dato: 24.05.19 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle aktive medlemmer med faktura for medlemskontingenten og deler av aktivkontingenten for 2019. Årsmøtet i mars vedtok at kontingenten skulle økes med 3 % pr år.

Vi beklager at KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender ut samme faktura to ganger - en til deg som foresatt, og en til det aktive barnet på regsistrerte epost-adresse, som ofte er en og samme adresse. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, klatring, friidrett/allidrett, sykkel osv).
Medlemskontingenten og deler av aktivkontingent høy sats faktureres nå, mens resten av aktivkontingenten høy sats blir fakturert til høsten. De som har aktivkontingent lav sats får faktura for hele beløpet nå på våren. 

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. Ettersom vi nå sender ut medlemskontingenten på epost fra KlubbAdmin - et nytt medlemsregister anbefalt av Norges Idrettsforbund - håper vi at vi fortsatt kan fange opp alle støttemedlemmene. Ta kontakt hvis du ikke har fått epost og ønsker å støtte oss - både gamle og nye medlemmer.

Vedtatte satser pr år:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 830,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1345,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski - kr 315,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er klatring, sykkel og friidrett/allidrett.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

 
 
DAGLIG LEDER - 20 % STILLING
Dato: 13.0419 Av:hovedstyret

Svarstad idrettslag er et fleridrettslag som ble stiftet i 1907.
Vi er inne i en spennende fase med økende oppslutning og stor sportslig aktivitet.
Klubben er veldrevet, med god orden på økonomien.

Vi søker etter en engasjert, selvgående og positiv person.
Her vil du få muligheten til å være med å utvikle Svarstad idrettslag videre.
Nå ønsker vi en daglig leder i 20% stilling.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Oversikt over økonomi både for hovedforeningen og undergruppene
 • Oversikt og kontroll over KlubbAdmin (medlemsregister, innkreving)
 • Søke på midler og passer på at frister overholdes
 • Ansvar for å følge opp politiattester
 • Det økonomiske ansvaret av Borgen
 • Mottaker av daglige henvendelser

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Må ha gode pc-kunnskaper
 • Kjennskap til lokalområdet og Svarstad idrettslag
 • Idrettsengasjement
 • God økonomisk forståelse
 • Evne til å samarbeide med de frivillige i idrettslaget
 • Fleksibel med hensyn til arbeidstid

Rapporterer til:
Det skal ukentlig rapporteres til hovedstyrets leder, på styremøter eller til klubbens hovedstyre.

Kontaktinformasjon:
Spørsmål om stillingen kan rettes til nestleder eller sekretær i Svarstad Idrettslag:
Mari B. Sjulstad Tlf: 97 56 21 76
Hilde Nakjem Tlf: 95 85 98 15

Søknad med CV sendes til: sekretaer.svarstadil@gmail.com
Søknadsfrist: 01.05.2019

Tiltredelse snarest.
Lønn etter avtale.

 

 
 
INVITASJON TIL ÅRSMØTE OG ÅRSFEST!
Dato: 12.02.2019 Av:leder
 
 
Årsmøte i fotballgrupa
Dato: 25.02.19 Av:Tor-Erik Larsen

Det avholdes årsmøte for fotballgruppa den 25.02.19 fra 18.00 til 20.00 i fotballkiosken

Eventuelle saker som ønskes tatt opp må meldes leder for fotballgruppa senest 2 uker før møtet avholdes. Saker meldes til: leder.fotball.svarstadil@gmail.com

Enkel servering med kaffe og kaker, velkommen!

 
 
KONTINGENT
Dato: 02.11.2018 Av:Hovedstyret
Dr Stephanie Murphy is supported by an American Heart Association Maryland Affiliate Postdoctoral Fellowship Award buy cialis professional
 
 
Prøving av nye Svarstaddresser
Dato: 09.10.2018 Av:Hege

Svarstad IL inviterer alle sine medlemmer til prøving av våre nye overtrekksdresser i Huldrehallen 18.10.2018 fra klokken 17:00. Kiosken er åpen med kaffe og kaker.
Overtrekksdressene gjelder for 3 år og er merket med våre største og viktigeste sponsorer.
Web butikken åpner 10 Oktober, link kommer. 

Vi har to dresser å velge mellom;
• Svarstad IL Vinter Swix Microfiber
• Svarstad IL Sommer Select

priser kommer snart!

Det er også mulig å bytte/kjøpe brukt sportsutstyr for de som ønsker det. Vel møtt til en hyggelig idrettskveld i Huldrehallen.

 
 
ÅRSMØTE 2018
Dato: 06.02.18 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset i Borgen tirsdag 20. mars kl. 18.00.
Saker må meldes styret senest 2 uker før.
Velkommen!

 
 
ÅRSMØTE I FOTBALLGRUPPA 28.FEBRUAR!
Dato: 05.02.18 Av:Fotballstyret

Det avholdes årsmøte i fotballgruppa onsdag den 28.februar kl 19.00 hos Gjerden Fjellsikring. Har du saker kan disse sendes til leder for fotballgruppa (leder.fotball.svarstadil@gmail.com) innen 19.februar.

Vel møtt!

 
 
Lågendalsrittet 2017
Dato: 25.08.17 Av:Hovedstyret

Lågendalsrittet 2017 går av stabelen lørdag 16. september.
Vi prøver oss nå på høsten etter at vi måtte avlyse aprilrittet i fjor pga snø. Så nå satser vi på strålende høstvær og mange glade syklister som ikke har pakket bort sykkelen for sesongen enda. Start og mål er i Svarstad sentrum.

 Påmeldingen er nå åpnet her: https://reg.eqtiming.no/?EventUID=36678

 
 
Pinåsløpet lørdag 17. juni
Dato: 00.00.00 Av:Hege Melby

Lørdag 17. juni arrangeres Pinåsløpet i Steinsholt. Det er i år egen barneløype og løype for 10-12 år. Ellers er løypa opp til Pinås og runden rundt det samme som de foregående år. Team Telemark og Astrid Urenholdt Jacobsen er med. Ved å delta støtter du kreftforeningen og Aktiv mot kreft. Det er trimklasser og konkurranseklasse. Vi håper vi ser mange denne dagen! Sjekk egen hjemmeside for løpet her: Pinåsløpet

 
 
Svarstad IL støtter antidoiping Norge - og gjennomfører rent idrettslag
Dato: 00.00.00 Av:Hege Melby

Svarstad il støtter Antidoping Norge og har gjennomført rent idrettslag. Se mer på www.antidoping.no

 
 
KONTINGENT
Dato: 25.05.17 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle aktive med faktura for både medlemskontingent og deler av aktivkontingenten for 2017. Årsmøtet i mars vedtok at kontingenten ikke skulle økes i år.

Vi er nå på andre året med et nytt kontingentsystem.
Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, klatring, friidrett/allidrett, sykkel osv).
Medlemskontingenten og deler av aktivkontingent høy sats faktureres nå, mens resten av aktivkontingenten høy sats vil bli fakturert i oktober. De som har aktivkontingent lav sats får faktura for hele beløpet nå og ingenting til høsten.

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. Ettersom vi nå sender ut medlemskontingenten på epost fra KlubbAdmin - et nytt medlemsregister anbefalt av Norges Idrettsforbund - håper vi at vi fortsatt kan fange opp alle støttemedlemmene. Ta kontakt hvis du ikke har fått epost og ønsker å støtte oss - både gamle og nye medlemmer.

Vedtatte satser pr år:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 700,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1200,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski - kr 200,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er klatring, sykkel, friidrett/allidrett og idrettsskole.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

God sommer!

 
 
Lågendalsrittet 2017
Dato: 03.04.17 Av:Hovedstyret

Etter fjorårets seine snøvær som førte til at vi måtte avlyse rittet dagen før, har vi sett på ny dato for årets utgave. Ettersom mai måned allerede er fullbooket og det er mye som skjer, er det ikke mulig å finne en ledig helg på våren. Vi prøver derfor å legge det til september. Så sett av lørdag 16. september. Håper at det er mange som ikke har pakket bort sykkelen selv om sesongen nærmer seg slutten. Følg også med på Lågendalsrittet sin Facebookside @laagendalsrittet

 
 
ÅRSMØTE
Dato: 17.02.2017 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset i Borgen tirsdag 14. mars kl. 18.00. Saker må meldes styret senest 2 uker før. Velkommen!

Undergruppene ski og fotball avholder sine årsmøter henholdsvis 27. februar i Borgen og 28. februar i fotballkiosken.

 

 
 
Poengrennn 2017
Dato: 30.12.16 Av:Hege Melby

Årets poengrenn vil foregå på tirsdager i Borgen. Første renn er 10.1, deretter er det poengrenn 17.1, 24.1,31.1,7.2 og 14.2. Påmelding fra kl 1730. Start fra kl 1800-1830. Valgfri stilart. Deltakeravgift kr 100 for alle renn. Startnummer fåes i sekretæriatet (ved påmelding). Premieutdeling siste gang. Kiosk med salg av gode børjavafler, saft og kaffe inne i 2 etg. Vi håper mange store og små har lyst til å være med!

 
 
KONTINGENT
Dato: 22.06.16 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle aktive med faktura for både medlemskontingent og deler av aktivkontingenten for 2016.

På årsmøtet i mars vedtok vi et nytt kontingentsystem.
Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, klatring, friidrett/allidrett, sykkel osv).
Medlemskontingenten og deler av aktivkontingent høy sats faktureres nå, mens resten av aktivkontingenten høy sats vil bli fakturert i oktober. De som har aktivkontingent lav sats får faktura for hele beløpet nå og ingenting til høsten.

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. Ettersom vi nå sender ut medlemskontingenten på epost fra KlubbAdmin - et nytt medlemsregister anbefalt av Norges Idrettsforbund - håper vi at vi fortsatt kan fange opp alle støttemedlemmene. Ta kontakt hvis du ikke har fått epost og ønsker å støtte oss - både gamle og nye medlemmer.

Vedtatte satser pr år:

 • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
 • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 700,-
 • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1200,-
 • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski - kr 200,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er klatring, sykkel, friidrett/allidrett og poengrenn. I tillegg starter vi opp med idrettskole fra høsten 2016.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

God sommer!

 
 
ALLIDRETT
Dato: 18.05.16 Av:Hovedstyret

Ikke før er 17.mai over, så er det allidrett igjen. I kveld blir det sykling. Ta med sykkel og hjelm, og møt opp ved Svarstad barnehage kl 17.30. Alle sykler går bra, både trehjulssykkel, balansesykkel og sykkel med og uten støttehjul

 
 
Tine fotballskole 18. - 19. juni 2016
Dato: 29.04.16 Av:Hovedstyret

Velkommen til TINE fotballskole i Svarstad!
Påmelding:
www.deltager.no/svarstadfotballskole2016
Invitasjon og detaljert informasjon:
https://drive.google.com/open?id=0B_WEsn8pl4WaaTl6VnozOE5YYTQ

 
 
Dato: 15.04.16 Av:leder
 
 
OFFISIELL ÅPNING
Dato: 07.04.16 Av:leder
OFFISIELL ÅPNING av kunstgressbanen
vil finne sted lørdag 18. juni kl 18.00.
Sett av kvelden
til høytidelighet, lek og moro
for både store og små!
 
 
Saksliste for årsmøte i SIL
Dato: 03.03.16 Av:Sekretær
Saksliste for årsmøte i Svarstad idrettslag
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Valg av møteleder, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
3.Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker:
a.vedtekter
b. kontigent- justering av priser og nytt system for innkreving
c. opprettelse av ny undergruppe
6.Budsjett
7. Valg
8. Orientering: endring av strukturen til valgkomité, kunstgressbanen
 
 
TELENORKARUSELL AVLYST TIRSDAG 9.FEBRUAR
Dato: 08.02.16 Av:Inger
Mye vann gjør det umulig å gjennomføre telenorkarusell denne uka. Vi satser på bedre forhold tirsdag 16. februar
 
 
Årsmøte i Svarstad idrettslag
Dato: 01.02.16 Av:Sekretær
Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset i Borgen (Børja) torsdag 10. mars kl. 18.00. Saker må meldes styret senest 2 uker før. Velkommen! Styret
 
 
Telenor karusellen for alle mellom 0-12 år
Dato: 04.01.16 Av:Ronny Nelson
Godt Nytt år
Da har endelig snøen kommet til Lardal og vi i Svarstad ski starter opp med årets Telenor Karusell (poengrenn)
Oppstart tirsdag 12 Jan. og 6 tirsdager fremover, med ett opphold i uke8
Påmelding og nummer utlevering fra kl 17.30 Kr 100 per deltager
Første start fra kl 18.00
Varm saft ved målgang
Det vil bli salg av Vafler, kaffe m.m inne
Vell møtt alle sammen. En liten premie til alle deltagere siste Telenor Karusell kveld.
Med vennlig Hilsen
Svarstad IL ski gruppa
 
 
Griselotteriet 2015- vinnerne
Dato: 04.12.15 Av:
Den 1/2 grisen ble vunnet av Hanne Eide. Gratulerer! Skinker ble vunnet av: Bodil Nånstad, Anders Gulli, Halvor Aschjem, Othar Hvaal, Jan Tore Smith, Terje Nakjem, Tore Hellingsrud, Bjørn Allan Nakjem Hansen, Ragnar Kleiv, Anne Karin Bodal. Styret i Svarstad IL vil takke alle som gav av sin kveldstid til å selge lodd. Vi takker også alle som kjøpte lodd denne kvelden.
 
 
Festivalliste Kunstgrass
Dato: 9.09.15 Av:Fotballgruppa
Ønsker du å hjepe til med å legge kunstgrass? Klikk her: Festivalliste
 
 
Oppstart bygging av kunstgrassbane!
Dato: 21.06.15 Av:Kunstgrassgruppa
Nå i juni stater vi opp med bygging av ny 11-er og 7-er kunstgrassbaner i Svarstad.
Nå trenger vi en skikkelig dugnadsinnsats fra alle i bygda. Du kan bidra på mange måter, hvis du er interessert og ikke allerede har satt deg opp på dugnad send en sms til Ole Tallakstad tlf 92238743 (legging av kunstgrass) eller Geir Rambo tlf 909 77 979 (grunnarbeid).

Kjøpe baneandel: Superinvite>> !
 
 
Sykkeltrening for barn
Dato: 10.05.15 Av:Tom K Hvaal
Oppstart sykkeltrening for 11-14 år (5-8 klasse) kl.18 til 19.30 oppmøte Svarstad barnehage. Mvh. Tom K Hvaal 473 29 517
 
 
Støtt opp om kunstgrassbane i Svarstad!
Dato: 20.4.15 Av:Kunstgrassgruppa
Sommeren og høsten 2015 vil det skje spennende ting! Støtt opp om tidenes løft for barn, ungdom og voksne i regi av Svarstad idrettslag!

Kjøper du andel blir du automatisk med I trekningen av en Ipad og en Appletv. Vinneren blir trekt ut ved åpningen av banen!

Se http://www.svarstad.superinvite.no

 
 
Årsmøte i SIL
Dato: 16.02.15 Av:Monica
Årsmøte i SIL avholdes mandag 9. mars 2015 kl 1830 i Borgen.

Saksliste for årsmøte i Svarstad IL
1. Godkjenning av innkallelsen til årsmøtet
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
4. Årsmelding 2014
5. Fastsettelse av medlemskontigent 2015
6. Regnskap 2014
7. Budsjett 2015
8. Innkomne saker

a. Organisasjonsplan for Svarstad idrettslag
b. Kunstgressbane – fremdrift og finansiering

9. Valg 2015
10. Godkjenning av valg
 
 
Poengrenn starter opp i Borgen i dag, tirsdag 20.januar!
Dato: 20.01.15 Av:Inger
Telenor karusellen
Oppstart tirsdag 20. januar kl. 18.00

Påmelding fra kl.17.20
Pris: kr.100,-
Åpen kafe

Starttider:
Kl. 18.00 - 18.15: Kort løype 0-7 år
Kl. 18.15 - 18.30: Litt lengre løype, over 7 år
Kl. 18.30 - 18.40: lang løype, tidtakning.

Spørsmål: Per Gunnar Mob: 922 57 489
 
 
KLUBBDRESSER SVARSTAD IL
Dato: 17/10/14 Av:Inger Solum Styrvold
PRØVEKVELD 23.10.14
Lardal Ungdomsskole – gymsalen klokka 18.oo
Bjørn Dæhlie dresser, luer og vester skal være klare til levering i god tid før jul, slik at de evt. kan kjøpes som julegaver. Det vil bli mulig og kjøpe bare et av plaggene, dvs. f.eks. bare jakke.
Det blir profilert med Svarstad IL, på denne måten kan dressene være aktuelle for alle i hele idrettslaget. Størrelser fra 116-XXXL.
Vi håper at så mange som mulig vil stille i like dresser.
Spre gjerne budskapet og benytt anledningen til å bestille en ny Svarstad IL dress nå!
Les mer om klubbdressene her >>
 
 
Dugnad!
Dato: 08.04.14 Av:Mariann Solem
Svarstad I.L og Lardal barneskole v/FAU arrangerer felles dugnad lørdag 26.april og lørdag 3. mai fra kl 10-14

Agenda:
- Rake fotballbanen
-Fotballkiosken
- Maling og oppussing i gamle klasserom
- Sandkasse, ny ramme
- Skifte tverrstokk, tau og knotter på klatrestativet
- Vippehuske (snekkere ønskes)
-Vasking og maling Borgen

Ta gjerne med: Kantklippere, hengere, raker etc
Kaffe, drikke og vafler blir servert
Håper flest mulig ønsker å være med å bidra til felles trivsel for barn og voksne Bidra en av de 2 lørdagene 26. april eller 3. mai

Påmelding til Mariann S. Gjerden 97 14 80 68 eller Per Klaastad 40 85 58 29.
Svar bes innen 24. april hva dere kan bidra med på 1 av de 2 lørdagene.
 
 
Saksliste
for årsmøte i Svarstad IL
Dato: 20.03.14 Av:Monica Tjentland
1. Godkjenning av innkallelsen til årsmøtet
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
4. Årsmelding 2013
5. Fastsettelse av medlemskontigent 2014
6. Regnskap 2013
7. Budsjett 2014
8. Innkomne saker
a. Justeringer i styrets sammensetning og arbeidsform
b. Endring av vedtekter, antall styremedlemmer
c. Endring av økonomiske retningslinjer
d. Innmelding av SIL i Norges Klatreforbund
9. Valg 2014
10. Godkjenning av valg
11. Orienteringer
a. Nye nettsider for SIL
b. Felles arbeid med å skaffe nye sponsorer for SIL

Hent utskriftsvennelig saksliste her >>
 
 
Dugnad
Dato: 31/10/13 Av:Mariann Solem
Fellessdugnad lørdag 3. nov kl 10-14
SIL og SMU v/Barneskolen går sammen om dugnad denne dagen. Det er mye som skal fikses så fint om mange kan stille opp:
- Arealet rundt idrettsplassen
- Rydding i lysløypa
- Gapahuken
- Maling av klasserom
- Sandkasse
- Pusse/Slipe tverr stokker på klatrestativet
- Bytte gardiner på skolen
- Oppgradere krittbua ( snekkere ønskes)

Påmelding til Mariann Solem 97 14 80 68 eller Per Klaastad 40 85 58 29. Innen onsdag 31. oktober
 
 
Nyheter fra Hovedforeningen
Dato: 11/11/13 Av:EA
Her vil man finne nyheter fra Hovedforeningen