<< TILBAKE
Årsmøte i SIL
Dato: 16.02.15 Av:Monica
Årsmøte i SIL avholdes mandag 9. mars 2015 kl 1830 i Borgen.

Saksliste for årsmøte i Svarstad IL
1. Godkjenning av innkallelsen til årsmøtet
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
4. Årsmelding 2014
5. Fastsettelse av medlemskontigent 2015
6. Regnskap 2014
7. Budsjett 2015
8. Innkomne saker

a. Organisasjonsplan for Svarstad idrettslag
b. Kunstgressbane – fremdrift og finansiering

9. Valg 2015
10. Godkjenning av valg