<< TILBAKE
Saksliste for årsmøte i SIL
Dato: 03.03.16 Av:Sekretær
Saksliste for årsmøte i Svarstad idrettslag
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2.Valg av møteleder, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen
3.Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne saker:
a.vedtekter
b. kontigent- justering av priser og nytt system for innkreving
c. opprettelse av ny undergruppe
6.Budsjett
7. Valg
8. Orientering: endring av strukturen til valgkomité, kunstgressbanen