<< TILBAKE
KONTINGENT
Dato: 25.05.17 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle aktive med faktura for både medlemskontingent og deler av aktivkontingenten for 2017. Årsmøtet i mars vedtok at kontingenten ikke skulle økes i år.

Vi er nå på andre året med et nytt kontingentsystem.
Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, klatring, friidrett/allidrett, sykkel osv).
Medlemskontingenten og deler av aktivkontingent høy sats faktureres nå, mens resten av aktivkontingenten høy sats vil bli fakturert i oktober. De som har aktivkontingent lav sats får faktura for hele beløpet nå og ingenting til høsten.

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. Ettersom vi nå sender ut medlemskontingenten på epost fra KlubbAdmin - et nytt medlemsregister anbefalt av Norges Idrettsforbund - håper vi at vi fortsatt kan fange opp alle støttemedlemmene. Ta kontakt hvis du ikke har fått epost og ønsker å støtte oss - både gamle og nye medlemmer.

Vedtatte satser pr år:

  • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
  • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
  • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 700,-
  • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1200,-
  • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski - kr 200,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er klatring, sykkel, friidrett/allidrett og idrettsskole.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

God sommer!