<< TILBAKE
DAGLIG LEDER - 20 % STILLING
Dato: 13.0419 Av:hovedstyret

Svarstad idrettslag er et fleridrettslag som ble stiftet i 1907.
Vi er inne i en spennende fase med økende oppslutning og stor sportslig aktivitet.
Klubben er veldrevet, med god orden på økonomien.

Vi søker etter en engasjert, selvgående og positiv person.
Her vil du få muligheten til å være med å utvikle Svarstad idrettslag videre.
Nå ønsker vi en daglig leder i 20% stilling.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder:

 • Oversikt over økonomi både for hovedforeningen og undergruppene
 • Oversikt og kontroll over KlubbAdmin (medlemsregister, innkreving)
 • Søke på midler og passer på at frister overholdes
 • Ansvar for å følge opp politiattester
 • Det økonomiske ansvaret av Borgen
 • Mottaker av daglige henvendelser

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Må ha gode pc-kunnskaper
 • Kjennskap til lokalområdet og Svarstad idrettslag
 • Idrettsengasjement
 • God økonomisk forståelse
 • Evne til å samarbeide med de frivillige i idrettslaget
 • Fleksibel med hensyn til arbeidstid

Rapporterer til:
Det skal ukentlig rapporteres til hovedstyrets leder, på styremøter eller til klubbens hovedstyre.

Kontaktinformasjon:
Spørsmål om stillingen kan rettes til nestleder eller sekretær i Svarstad Idrettslag:
Mari B. Sjulstad Tlf: 97 56 21 76
Hilde Nakjem Tlf: 95 85 98 15

Søknad med CV sendes til: sekretaer.svarstadil@gmail.com
Søknadsfrist: 01.05.2019

Tiltredelse snarest.
Lønn etter avtale.