<< TILBAKE
KONTINGENT - VÅR 2019
Dato: 24.05.19 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle aktive medlemmer med faktura for medlemskontingenten og deler av aktivkontingenten for 2019. Årsmøtet i mars vedtok at kontingenten skulle økes med 3 % pr år.

Vi beklager at KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender ut samme faktura to ganger - en til deg som foresatt, og en til det aktive barnet på regsistrerte epost-adresse, som ofte er en og samme adresse. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, klatring, friidrett/allidrett, sykkel osv).
Medlemskontingenten og deler av aktivkontingent høy sats faktureres nå, mens resten av aktivkontingenten høy sats blir fakturert til høsten. De som har aktivkontingent lav sats får faktura for hele beløpet nå på våren. 

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. Ettersom vi nå sender ut medlemskontingenten på epost fra KlubbAdmin - et nytt medlemsregister anbefalt av Norges Idrettsforbund - håper vi at vi fortsatt kan fange opp alle støttemedlemmene. Ta kontakt hvis du ikke har fått epost og ønsker å støtte oss - både gamle og nye medlemmer.

Vedtatte satser pr år:

  • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
  • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
  • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 830,-
  • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1345,-
  • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski - kr 315,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er klatring, sykkel og friidrett/allidrett.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.