<< TILBAKE
ÅRSMØTE - NY DATO ER 6. MAI!
Dato: 18.02.20 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes digitalt onsdag 6. mai kl. 19.00.

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne saklisten.
7. Godkjenne forretningsorden.
8. Behandle idrettslagets årsberetning.
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, revisors beretning.
10. Behandle forslag og saker. (Ingen innkomne saker)
11. Fastsette medlemskontingent og aktivkontingent.
12. Vedta idrettslagets budsjett.
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
14. Valg

Årsmelding, regnskap og forslag til budsjett ligger her på hjemmesiden.
Lenke til Årsmøte kommer her:  se over. 

Velkommen!