<< TILBAKE
DIGITALT ÅRSMØTE 6. MAI - PRAKTISK INFO
Dato: 05.05.20 Av:Hovedstyret

Vedlagt ligger linken til digitalt årsmøte for Svarstad IL.

Møtet begynner onsdag 6.mai 2020 kl.1900. Det kan være lurt å trykke på linken før kl.1900, slik at du er påkoblet til rett tid.

Husk å slå av din mikrofon ved møtestart. Da vil alle ha god lydkvalitet på møtet.

Du må være 15 år og ha betalt medlemskontingenten 2019 for å være stemmeberettiget.

Linken kan brukes på PC og mobil. Hvis du ikke har lastet ned TEAM appen på din mobil, kan du kopiere link adressen og lime den inn adressefeltet på din nettleseren.

Ved bruk på PC er det ikke nødvendig å laste ned noen programmer.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_MzY5MDFkNTUtZmE2Ni00ZDUyLThjZDQtNjE5M2Y4M2NjNWNj%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257B%2522Tid%2522%253A%2522457844f7-c935-451c-ae3b-061c833603d6%2522%252C%2522Oid%2522%253A%252201424a8d-1ccc-4ca6-8cd9-bf16b0b50696%2522%257D%26fbclid%3dIwAR2B7vD2wPdP84oE_-IESG_OZ6sz_OOU8PLD4v42lPUfYCz9oA-Kr7YmXx0%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=8e4be730-a40d-45fe-a3be-09d5a360c40e&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true&promptSuccess=true

Skulle noe være uklart, ta kontakt med Mari B. Sjulstad på tlf. 97562176 eller pr. epost leder.svarstadil@gmail.com

Sees på årsmøtet i morgen - vel møtt!

Styret