<< TILBAKE
ÅRSMØTE - 10. MAI 2021 kl 19
Dato: 03.05.21 Av:

Årsmøtet vil på grunn av smittevernhensyn avholdes digitalt.

Lenke til møtet finner du her.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Sak fra styret: Forslag om at lov for Svarstad idrettslag endres under § 16 punkt 14 a) fra: “Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 1 varamedlemmer” til “Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem”

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg