<< TILBAKE
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023
Dato: 19.01.23 Av:

Styret innkaller herved til årsmøte i Svarstad idrettslag.

Årsmøtet avholdes torsdag 23. mars 2023 kl 18.30 i Borgen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1. mars 23. Forslag med begrunnelse sendes til leder.svarstadil@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på hjemmesiden vår.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Svarstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Svarstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Svarstad idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Hilde Nakjem kontaktes på leder.svarstadil@gmail.com.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret