<< TILBAKE
ÅRSMØTE - 23. MARS 2023 kl 18.30
Dato: 16.03.23 Av:Hovedstyret

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset i Borgen torsdag 23. mars kl. 18.30.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Sak fra styret; Antall medlemmer i hovedstyret endres fra 7 til 6 personer; leder, nestleder, sekretær og 3 styremedlemmer.

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg