<< TILBAKE
KONTINGENT 2023
Dato: 03.07.23 Av:Hovedstyret

Svarstad Idrettslag sender i disse dager ut epost til alle registrerte medlemmer med faktura for både medlemskontingenten 2023 og aktivkontingenten for hele 2023.
Årsmøtet i mars vedtok at medlskontingenten ikke skulle økes. Aktivkontingent/treningsavgift er økt med 3 % av fjorårets totalbeløp.

KlubbAdmin (idrettens medlemsregister) sender deg som medlem en e-post med link til fakturaen. Alle medlemmene i husstanden er også nå samlet på samme faktura. 

Man må være medlem av Svarstad IL for å kunne delta på våre organiserte aktiviteter. Derfor må alle aktive betale en medlemskontingent i tillegg til en aktivkontingent for de ulike særidrettene (fotball, ski, allidrett, sykkel osv).

For å opprettholde våre tilbud er vi avhengig av kontingenten fra våre aktive medlemmer, og ikke minst fra våre støttemedlemmer. 

Vedtatte satser pr år:

  • Medlemskontingent - støttemedlemmer og aktive under 6 år - kr 100,-
  • Medlemskontingent - aktive 6 år og eldre - kr 200,-
  • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball 6-19 år - kr 950,-
  • Aktivkontingent høy sats - ski og/eller fotball over 19 år - kr 1540,-
  • Aktivkontingent lav sats - all annen aktivitet enn fotball og ski opp til 12 år - kr 390,-

De aktive betaler KUN en aktivkontingent uavhengig av hvor mange aktiviteter man er med på. Er man med på fotball eller ski betaler man høy sats. Andre aktiviteter pr dags dato er allidrett.

NB! Forsikringen i klubben dekker også egentrening når du har betalt kontingent.

Dersom man er i en vanskelig økonomisk situasjon kan man søke idrettslaget om å få dekket kontingenten. Eventuelle søknader sendes til: leder.svarstadil@gmail.com

Ta gjerne kontakt ved spørsmål.