<< TILBAKE
ÅRSMØTE - 19. MARS 2024 kl 18.30
Dato: 12.03.24 Av:

Årsmøte i Svarstad idrettslag avholdes i klubbhuset ved Svarstad kunstgress tirsdag 19. mars kl. 18.30.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Velge dirigent.
3. Velge protokollfører.
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
5. Godkjenne innkallingen.
6. Godkjenne sakslisten.
7. Behandle idrettslagets årsberetning.
8. Behandle idrettslagets regnskap og kontrollutvalgets beretning.
9. Behandle forslag og saker

Ingen inkomne saker.

10. Fastsette medlemskontingent - endres ikke
11. Vedta idrettslagets budsjett.
12. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
13. Valg