ALLIDRETT

Allidretten er for barn mellom 4 og 6 år. Vi ønsker å gi barna et tilbud om varierte aktiviteter som alle kan delta på, og som skal stimulere barnas balanse, motorikk og koordinasjon.

Vi har treningtider i Huldrehallen på onsdager mellom 17.30 og 18.30.