Dato: 07.04.16Av: Hovedstyret

Sett av 18. juni
for da blir det
offisiell ├ąpning av kunstgressbanen!